XXI V-Mundial: Sclavinia

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 18 lutego 2021 r. o g. 20.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 048-04

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.