XXI V-Mundial: Slawonia

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 21 lutego 2021 r. o g. 20.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 049-06

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.