Rzeczy niemożliwe

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 3 marca 2021 r. o g. 20.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 066-02

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.