Patron Kniaźstwa Jaruzelimy

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 13 grudnia 2020 r. o g. 09.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 013-01

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.