Maryjka — tradycyjne wino z Rzeszy Bialeńskiej

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 14 marca 2021 r. o g. 18.33
  • Numer seryjny egzemplarza: 072-21

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.