200. derby Dreamlandu

  • Pierwszy właściciel: Ignats Urban ik Ruth
  • Egzemplarz wydrukowano: 13 grudnia 2020 r. o g. 19.22
  • Numer seryjny egzemplarza: 012-64

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.