2 dni w Sztumie

  • Pierwszy właściciel: Tymoteusz Piechota
  • Egzemplarz wydrukowano: 4 kwietnia 2021 r. o g. 10.59
  • Numer seryjny egzemplarza: 071-80

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.