Oświeceni Sclavińczycy: Odolan Zwitariusz

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 6 kwietnia 2021 r. o g. 13.24
  • Numer seryjny egzemplarza: 080-07

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.