Prezydenci Republiki Bialeńskiej: Maria von Primisz — II Prezydent

  • Pierwszy właściciel: Tymoteusz Piechota
  • Egzemplarz wydrukowano: 10 kwietnia 2021 r. o g. 09.53
  • Numer seryjny egzemplarza: 056-09

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.