Święto Konstytucji

  • Pierwszy właściciel: Tymoteusz Piechota
  • Egzemplarz wydrukowano: 13 kwietnia 2021 r. o g. 13.40
  • Numer seryjny egzemplarza: 051-58

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.