Unia Niepodległych Państw

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 17 grudnia 2020 r. o g. 20.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 015-08

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.