Święto Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej

  • Pierwszy właściciel: Tymoteusz Piechota
  • Egzemplarz wydrukowano: 12 stycznia 2022 r. o g. 19.37
  • Numer seryjny egzemplarza: 150-37

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.