Święto Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej

  • Pierwszy właściciel: Iwan Pietrow
  • Egzemplarz wydrukowano: 13 stycznia 2022 r. o g. 22.07
  • Numer seryjny egzemplarza: 150-69

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.