Brodria

  • Pierwszy właściciel: Iwan Pietrow
  • Egzemplarz wydrukowano: 18 stycznia 2022 r. o g. 08.48
  • Numer seryjny egzemplarza: 156-08

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.