Pierwszy obywatel Felencji

  • Nakład: 55 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 23
  • Emisja: 12 listopada 2021 r. o g. 15.00
  • Kraj: Konsulat Felencji
  • Nominał: 3 Ɖ

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka