Prezydenci Republiki Bialeńskiej: Ametyst Faradobus — XXXIV Prezydent

  • Nakład: 70 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 2 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 36
  • Emisja: 31 grudnia 2022 r. o g. 16.00
  • Koniec: 23 lutego 2023 r. o g. 09.42
  • Kraj: Republika Bialeńska
  • Nominał: 1,50 ₿
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka

Orientacyjna wartość znaczka: 139.05 ℳ.
Z uwzględnieniem liczby transferów: 139.05 ℳ.