Święty Gabriel Archanioł — patron filatelistów

  • Nakład: 50 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 2 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 27
  • Emisja: 10 stycznia 2021 r. o g. 20.00
  • Koniec: 11 stycznia 2021 r. o g. 10.22
  • Kraj: Cesarstwo Bizantyjskie
  • Nominał: 1 Y
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka

Orientacyjna wartość znaczka: 410.93 ℳ.
Z uwzględnieniem liczby transferów: 472.57 ℳ.