Dyplomacja: Voxlandzko-​Sarmacka Przyjaźń

  • Nakład: 50 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 2 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 25
  • Emisja: 11 lutego 2024 r. o g. 15.00
  • Koniec: 15 lutego 2024 r. o g. 03.17
  • Kraj: Królestwo Voxlandu
  • Nominał: 4 ₰
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka

Orientacyjna wartość znaczka: 368 ℳ.
Z uwzględnieniem liczby transferów: 368 ℳ.