I Konferencja Światowego Związku Filatelistycznego

  • Nakład: 99 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 34
  • Emisja: 22 stycznia 2021 r. o g. 20.00
  • Kraj: Światowy Związek Filatelistyczny
  • Nominał: 1 ♇
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Właściciele znaczka