XXI MUP Mikrowelt-Meisterschaft Österreich-Ungarn

  • Nakład: 90 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 32
  • Emisja: 6 lutego 2021 r. o g. 20.00
  • Kraj: Monarchia Austro-Węgierska
  • Nominał: 1 K
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Właściciele znaczka