Prezydenci Republiki Bialeńskiej: Ametyst Faradobus — XXXI Prezydent

  • Nakład: 110 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 110 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 0
  • Emisja: 19 kwietnia 2021 r. o g. 19.00
  • Kraj: Republika Bialeńska
  • Nominał: 1,50 ₿
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »