Księstwo Sarmacji

  • Pierwszy właściciel: Ignats Urban ik Ruth
  • Egzemplarz wydrukowano: 14 stycznia 2021 r. o g. 22.53
  • Numer seryjny egzemplarza: 041-61

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.