XXI MUP Mikrowelt-Meisterschaft Österreich-Ungarn

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 6 lutego 2021 r. o g. 20.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 053-01

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.