1. rocznica opuszczenia Voxlandu i Westlandu spod niewoli kalkizmu

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 10 marca 2021 r. o g. 22.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 073-15

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.