Puszcza Rosieńska

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 19 marca 2021 r. o g. 21.13
  • Numer seryjny egzemplarza: 061-16

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.