Defilada K.u.K piechoty

  • Pierwszy właściciel: Teodozjusz Azoramath-Arped
  • Egzemplarz wydrukowano: 18 listopada 2021 r. o g. 12.09
  • Numer seryjny egzemplarza: 126-20

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.