Herby lenn Rzeszy Bialeńskiej: Lisendorff

  • Pierwszy właściciel: Iwan Pietrow
  • Egzemplarz wydrukowano: 27 stycznia 2022 r. o g. 20.41
  • Numer seryjny egzemplarza: 148-27

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.